Archwilio Arcêd Dominions

Wedi ei hadeiladu yn 1921, Dominions yw'r mwyaf newydd. Wedi'i lleoli ar Stryd y Frenhines, dyma'r lleiaf o'r arcedau, ond nid y lleiaf trawiadol. Mae pensaernïaeth foethus wedi'i chyfuno â ffitiadau cyfoes yn golygu taw dyma’r lle am lun hardd. Mae'r arcêd yn gartref i stecdy enwog Marco Pierre White a Indigo Hotel, sef cyrchfan ar gyfer gwychder pwrpasol a bwyta cain. Mae'r ystafelloedd yn adlewyrchu treftadaeth Gymreig fywiog canol dinas Caerdydd ac mae'r bwyd yn ofnadwy o flasus yn ôl pob sôn. Os yw'r haul yn disgleirio, gallwch fynd i deras to y gwesty ac arsylwi’r holl bethau sydd gan y ddinas i'w chynnig gyda diod braf.

3 siop unigryw

Mae Cardiau Rhodd FOR Cardiff ar gael nawr!

Gellir eu defnyddio mewn dros 50 o fusnesau annibynnol ar draws Canol Dinas Caerdydd, felly mae cerdyn rhodd FOR Cardiff yn anrheg perffaith i bawb sy’n caru coffi, i bobl sydd â steil ac yn hoffi ffasiwn ail law, cefnogwr chwaraeon a’r rhai sy’n chwilio am ddiwylliant a bwyd da.

CLICIWCH YMA