Dinas yr Arcêd

Yn dilyn ymgyrch lwyddiannus a ddenodd dros 9,500 o bleidleisiau, gallwn nawr ddatgelu 10 Uchaf Dinas yr Arcêd, fel y pleidleisiwyd gennych chi.

Mae'r busnesau annibynnol, a leolir o fewn y saith arcêd hanesyddol, yn arddangos yr amrywiaeth cyfoethog sydd ar gael i siopwyr sy'n ymweld â Chaerdydd. Dim ond 10 allan o dros 100 o fusnesau yw'r rhain, felly ewch i archwilio a dod o hyd i'ch ffefryn chi.
Storïau
Stori Nodweddiadol

Spillers Records

Arcêd Morgan
Digwyddiadau

Mae Cardiau Rhodd FOR Cardiff ar gael nawr!

Gellir eu defnyddio mewn dros 50 o fusnesau annibynnol ar draws Canol Dinas Caerdydd, felly mae cerdyn rhodd FOR Cardiff yn anrheg perffaith i bawb sy’n caru coffi, i bobl sydd â steil ac yn hoffi ffasiwn ail law, cefnogwr chwaraeon a’r rhai sy’n chwilio am ddiwylliant a bwyd da.

CLICIWCH YMA

CYSYLLTU

Os ydych yn fusnes annibynol a hoffai fod yn rhan o’r ymgyrch, cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

EBOST