Dinas yr Arcêd

Caerdydd, dinas cestyll a diwylliant, lle mae saith arcêd Fictoraidd ac Edwardaidd wedi eu lleoli ymysg enwau mwyaf y stryd fawr. Yn gartref i dros 100 o caffis a siopau annibynnol yng nghanol y ddinas, mae'r arcedau'n cynnig profiad siopa gwirioneddol unigryw.

Mae pobl Caerdydd wedi pleidleisio am eu hoff siopau. Dewch i ddarganfod eich hoff siop heddiw.

City of Arcades Day

Ymunwch â ni am Ddiwrnod Dinas yr Arcêd cyntaf erioed ar Ddydd Sadwrn 16eg o Dachwedd 2019 am ddiwrnod o siopa Nadolig unigryw.

Cewch gynigion arbennig, cerddoriaeth byw a digwyddiadau drwy’r dydd i’r hwyr yn y saith arcêd hanesyddol a phrydferth. Cynlluniwch eich ymweliad a darganfyddwch mwy o beth sydd gan Gaerdydd i’w gynnig mewn siopau, llefydd yfed a bwyta a siopau annibynnol.

Diwrnod arcedau
Stori Nodweddiadol

Spillers Records

Arcêd Morgan
Digwyddiadau

Mae Cardiau Rhodd FOR Cardiff ar gael nawr!

Gellir eu defnyddio mewn dros 50 o fusnesau annibynnol ar draws Canol Dinas Caerdydd, felly mae cerdyn rhodd FOR Cardiff yn anrheg perffaith i bawb sy’n caru coffi, i bobl sydd â steil ac yn hoffi ffasiwn ail law, cefnogwr chwaraeon a’r rhai sy’n chwilio am ddiwylliant a bwyd da.

CLICIWCH YMA

CYSYLLTU

Os ydych yn fusnes annibynol a hoffai fod yn rhan o’r ymgyrch, cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

EBOST