Uncommon Ground

“Mae’r arcedau yn unigryw i Gaerdydd. Mae wedi dod yn gyrchfan i fusnesau annibynnol ac mae pobl yn awyddus i'n cefnogi."

Mae cannoedd o bobl wedi cerdded trwy fwâu’r Arcêd Frenhinol hanesyddol i flasu’r coffi arbenigol enwog a weinir yn Uncommon Ground.

Yn swatio wrth fynedfa’r arcêd, mae’r bar coffi annibynnol, teuluol yn cael ei redeg gan y brodyr Paul ac Ian Hayman. Ers iddyn nhw agor ym mis Mawrth 2015, maen nhw wedi gweini rhai o’r mathau gorau o goffi wedi’i baratoi’n arbenigol yng Nghaerdydd.

Mae’r brodyr yn rhostio eu coffi eu hunain, gyda ffa wedi eu mewnforio o El Salvador i Ethiopia, gan gyflenwi caffis ledled y wlad.

Dywedodd Ian Hayman: “Pan wnaethon ni agor y busnes, roedden ni eisiau iddo fod yn rhywbeth gwahanol i bobman arall. Rydyn ni’n cyflenwi ein coffi wedi’i rostio i fusnesau ledled y wlad.

“Mae Uncommon Ground yn seiliedig ar wneud pethau’n hawdd i’n cwsmeriaid ond mae hefyd yn darparu coffi o ansawdd cyson uchel.”

Bu’r busnes ar gau trwy gydol y pandemig a dim ond pan oedd cwsmeriaid yn cael bwyta tu fewn y gwnaeth pethau brysuro eto.

“Pan wnaethon ni ailagor, ar adegau byddem ni’n gweld pump o bobl mewn diwrnod. Mae hyn yn newid popeth i ni ac mae pethau’n edrych yn llawer mwy cadarnhaol.

Mae’n cael ei adnabod fel un o’r caffis mwyaf cŵl yng Nghaerdydd, ac mae’r nodweddion Fictoraidd a’r bensaernïaeth hanesyddol yn gweddu’n berffaith i estheteg Uncommon Ground.

“Mae’r Arcêd Frenhinol gyda’r prysuraf ac mae llawer o bobl sy’n siopa yn pasio drwyddi o’r Aes i Heol Eglwys Fair, felly rydyn ni’n elwa o’r holl bobl sy’n mynd heibio.

“Mae’n gwneud gwahaniaeth enfawr pan fyddwch chi’n cefnogi busnes lleol.

“Mae’n wych bod ein busnes wedi’i leoli yn un o arcedau Caerdydd ac mae gennym berthynas dda â rhai o’r perchnogion busnes eraill. Mae cymaint o fusnesau cŵl, mae yna gymaint o amrywiaeth busnesau nad ydych chi efallai wedi clywed amdanyn nhw.

Mae rhai o’r nwyddau sydd ar werth mor wahanol i’r hyn y gallech chi ddod o hyd iddo ar y stryd fawr.”