Sleep When
You're Dead

Arcêd y Stryd Fawr

Mae’r sgrialwr proffesiynol, seren MTV, rhedwr rasys dygnwch a’r entrepreneur Matthew Pritchard, sef perchennog y siop barbwr a tatŵau Sleep When You’re Dead (a elwir yn SWYD), wedi gwneud popeth.

“Mae gen i atgofion melys o ddod yma yn blentyn a mynd i City Surf ar gyfer eitemau fel fy mwrdd sgrialu, a siŵr o fod yn cael stŵr am sglefrfyrddio yn yr arcêd,” meddai Pritchard, gyda gwên, “Penderfynais agor busnes ar ôl i Dirty Sanchez orffen a meddwl pa le gwell i’w sefydlu, gan fy mod wedi treulio’r rhan fwyaf o’m mywyd yma. Catapult Records oedd arfer bod yma, a ffilmiwyd y ffilm eiconig, Human Traffic, yma hefyd.”

Wedi’i addurno gydag eitemau cofiadwy o’i deithiau gyda Dirty Sanchez a’r Gumball Rally, roedd Pritchard yn gwybod y byddai steil llefydd barbwr a thatŵau roedd yn hoff o ymweld â nhw o amgylch y byd yn gweithio’n dda yn ei dref enedigol. “Rydyn ni’n cynnig y pecyn cyfan,” esboniodd Miles O’Keefe, un o farbwyr y siop sydd wedi ennill gwobrau, “Gall pobl ddod i mewn, yfed cwrw, cael eu gwallt wedi ei wneud neu eistedd i gael tatŵ neu dwll (piercing), ac yna brynu y cynhyrchion yn y siop.”

Mae golwg y siop wedi esblygu dros y pum mlynedd, ac yn ystod y cyfnod hwn, mae Pritchard wedi dod yn fegan. “Pan y bu i ni agor gyntaf, roeddwn i’n arfer cadw crwyn a phenglogau gwartheg ym mhobman. Yna, dair blynedd yn ôl fe wnes i droi’n fegan a chael gwared ar lawer ohono. Lledr ffug yw fy nghadeiriau i nawr, “mae’n chwerthin.

Ochr yn ochr â nifer o wobrau, mae’r cysylltiadau teledu yn parhau, gyda’r tatŵydd John Smith yn ymddangos ar Just Tattoo of Us ar MTV tra bod y siop ei hun yn datblygu rhywfaint o ddilyniant cwlt, gyda rhai cleientiaid ymroddedig yn teithio o Norwy ac America jest i ymweld â’r siop, yn ogystal â chroesawu y tîm rygbi’r All Blacks, sêr y byd roc ac yn ddiweddar, seren pêl-droed Cymru, Joe Ledley.

“I unrhyw un sy’n byw y tu allan i Gaerdydd, dewch i archwilio’r arcedau, maen nhw mor wahanol i’r hyn a welwch chi mewn mannau eraill. Rwyf wrth fy modd gyda New York Deli, gyferbyn â ni, sy’n gwerthu bwyd anhygoel o ddull Efrog Newydd, gyda phobl anhygoel yn ei redeg, “meddai Pritchard,” Maen nhw’n gwneud Vegan Grinder anhygoel, mae’n enfawr a rhaid ichi ei fwyta gyda chyllell a fork, ma’i mor fawr. Mae’n wych gwylio pobl yn agor y bwyd, maent yn debyg iawn i faint prydau Americanaidd, ac maent yn chwilio am eu ffonau ar unwaith i’w roi ar y cyfryngau cymdeithasol.”