Archwilio Siopau annibynol eraill

Wrth ymlwybro o un arcêd i’r un arall, fe welwch lu o fusnesau annibynnol wedi’u lleoli o amgylch canol y ddinas. Mae’r siopau, caffis a’r bariau hyn yn cyfrannu at y profiad siopa unigryw sydd ar gael yma yng Nghaerdydd.

33 siop unigryw

Mae Cardiau Rhodd FOR Cardiff ar gael nawr!

Gellir gwario Cerdyn Rhodd FOR Cardiff mewn dros 80 o fusnesau ar draws Caerdydd gan gynnwys llawer yn yr arcedau ac mae ar gael mewn gwerthoedd o £5 i £500. O ddyddiau siopa i giniawau stêc, mae'r cerdyn rhodd yn cwmpasu pob math o brofiadau yng Nghaerdydd ac yn galluogi pobl leol ac ymwelwyr i archwilio elfennau newydd o'r ddinas wych hon, Dinas yr Arcêd.

CLICIWCH YMA