Garlands Coffee

Arcêd Heol y Dug

Y tu ôl i flaen gwydr Garlands Coffee, ceir darn cudd o hanes Caerdydd a chydnabyddiaeth o’i thraddodiadau theatrig. Edrychwch y tu hwnt i ffotograffau o arwyr lleol, gan gynnwys portreadau o Bassey a Burton, a ceir cyfres o furluniau wedi’u paentio â llaw, wedi’u cynllunio a’u creu gan gyn Reolwr Llwyfan y New Theatre cyfagos. Mae nifer o’r nodweddion amlwg, gan gynnwys siandelïer rhyfeddol, yn cynnwys cyn-bropiau o’r theatr. “Mae’r décor yn destun siarad gwych i’n cwsmeriaid. Mae ymwelwyr â’r ddinas wrth eu bodd yn holi am y ffotograffau a hanes Caerdydd gan fod yna lawer o artistiaid, actorion a chantorion yn hannu o’r ardal,” meddai Rheolwr y Caffi, Rhian Jenkins.

Agorwyd y caffi yn wreiddiol 30 mlynedd yn ôl ac mae bellach ar agor saith diwrnod yr wythnos, yn gweini o frecwast hyd de prynhawn, gyda nosweithiau hwyr bob dydd Sadwrn yn darparu dewis eang o goctels. Mae’r fwydlen yn cyfuno prydau traddodiadol Cymreig megis y brecwast “Good Morning Mumbles” sy’n cynnwys cocos a bara lawr (danteithion lleol wedi eu gwneud o wymon), gydag afocados wedi’u stwnsio a bowlenni nacho. Mae yna hefyd opsiynau fegan a “rhydd o” ar gael sy’n felys a sawrus, ac amrywiaeth o gacennau wedi eu pobi’n ffres. Mae bwydlen cinio dydd Sul yn lansio dros yr haf hefyd.

“Rydym yn ymfalchïo ar ddefnyddio cynhwysion lleol a darparu gwasanaeth personol iawn, gan fod rhai o’n cwsmeriaid wedi bod yn bwyta yma ers i’r caffi agor,” meddai Rhian, “Rydym wedi dechrau gwneud crempogau a prosecco sydd, ynghyd â’r coctels, yn boblogaidd iawn gyda myfyrwyr Caerdydd sy’n chwilio am rywbeth gwahanol.”

“Yr hyn rydw i’n hoffi am yr arcedau, heblaw am eu prydferthwch, yw’r gymuned sydd wedi datblygu,” esbonia Rhian, “Rwyf wrth fy modd yn siopa yn Wally’s Delicatessen, mae’r staff yn gyfeillgar iawn, a gallwch ddod o hyd i gynhwysion na fedrwch ganfod mewn archfarchnad. Mae hefyd yn wych ar gyfer anrhegion, yn enwedig adeg y Nadolig.”