Dinas yr Arcêd

Caerdydd

Mae drysfa o siopau annibynnol o fewn waliau arcedau Caerdydd. Gyda dros 100 o fwytai a manwerthwyr lleol yno, mae’r arcedau’n darparu profiad siopa cwbl unigryw. Daw 150 o flynyddoedd o hanes manwerthu Cymreig at ei gilydd dan do pensaernïaeth Fictoraidd ac Edwardaidd clasurol. Wedi’u moderneiddio i adlewyrchu bywiogrwydd bywyd y ddinas, mae’r busnesau annibynnol hyn wrth galon Caerdydd, Dinas yr Arcêd.