Diwrnod Dinas yr Arced

Sadwrn 16 Tachwedd 2019

Caerdydd, dinas cestyll a diwylliant, lle mae saith arcêd Fictoraidd ac Edwardaidd wedi eu lleoli ymysg enwau mwyaf y stryd fawr. Yn gartref i dros 100 o gaffis a siopau annibynnol yng nghanol y ddinas, mae’r arcedau’n cynnig profiad siopa gwirioneddol unigryw.

Dathlwch 150 mlynedd o hanes manwerthu Cymru gyda Diwrnod Dinas yr Arcêd cyntaf erioed. Ar ddydd Sadwrn 16 Tachwedd 2019, rydym yn dod a diwrnod llawn cynigion a digwyddiadau arbennig I fwynhau ac I chi ddangos eich cefnogaeth at fusnesau annibynnol Caerdydd.

Os ydych chi’n berchen busnes o fewn yr arcedau, neu’n fusnes annibynnol yng nghanol Caerdydd a fyddai’n hoffi bod yn rhan o’r diwrnod, cysylltwch â ni

Ebost

Mae Cardiau Rhodd FOR Cardiff ar gael nawr!

Gellir eu defnyddio mewn dros 50 o fusnesau annibynnol ar draws Canol Dinas Caerdydd, felly mae cerdyn rhodd FOR Cardiff yn anrheg perffaith i bawb sy’n caru coffi, i bobl sydd â steil ac yn hoffi ffasiwn ail law, cefnogwr chwaraeon a’r rhai sy’n chwilio am ddiwylliant a bwyd da.

CLICIWCH YMA

CYSYLLTU

Os ydych yn fusnes annibynol a hoffai fod yn rhan o’r ymgyrch, cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

EBOST