Cerddoriaeth Fyw yn Arcêd Wyndham

Cerddoriaeth Fyw yn Arcêd Wyndham

Dewch i siopa yn yr arcedau a chlywed cerddoriaeth fyw gan yr artistiaid canlynol:

13:00 – 13:30 Matthew Frederick

13.50 – 14.20 Ffion Evans

14:40 – 15:10 Sera

15:30 – 16:00 Gracie Richards

16:20 – 16:50 Lowri Evans

17:10 – 17:40 The Gentle Good

Mae Matthew Frederick yn cyfuno’i gariad cynnar at ganwr-gyfansoddwyr clasurol â dylanwadau mwy diweddar i greu cymysgedd unigryw o bop, indi gwerin a blŵs, gyda chwa o Gymrucana a’r clasurol cyfoes. Ac yntau wedi perfformio fel prif act yn y DU, UDA ac Ewrop ac yn wyneb i Climbing Trees, ffefrynnau BBC Introducing, mae’r cerddor o Gwm Rhondda wedi rhyddhau pedwar albwm, dau EP ac 11 sengl ers ei début yn 2011.

Mae Ffion-Evans yn gantores-gyfansoddwraig o Landre yn Aberystwyth. Fel unawdwr, mae naws pop gwerin i’w cherddoriaeth. Gyda’i gitâr acwstig, sielo a phiano, daw ei hysbrydoliaeth o fyd natur, ac mae’n defnyddio’r haul, y môr a stormydd i greu ei sain.

Mae Sera yn un o Artistiaid Horizons 2019 y BBC. Mae’n byw yn Ynys Môn, ond yn galw Caerdydd yn ail gartref. Gyda’i thwist ffres ar gerddoriaeth Americana, mae hi’n ysgrifennu a pherfformio yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ddod o hyd iddi ar y cyfryngau cymdeithasol @serasongs.

Mae Grace Richards yn dod o Faesteg a dysgodd i chwarae’r gitâr, y piano, y feiolin a’r iwcalili pan yn ifanc. Mae’r gantores-gyfansoddwraig ddwyieithog yn perfformio drwy gyfrwng canu gwerin, pop ac indi ac yn defnyddio celf a cherddi i greu cerddoriaeth sy’n cyfleu straeon ac emosiynau.

Mae’r gantores-gyfansoddwraig ddwyieithog Lowri Evans yn meddu ar lais sy’n cyfleu pŵer emosiynol aruthrol drwy ganeuon sydd wedi’u hysbrydoli gan genres amrywiol, gan gynnwys Americana, gwerin, gwlad a blŵs, gyda’r cyfan yn cydblethu’n bert drwy ei dawn gerddorol reddfol a’i hangerdd ddofn.

The Gentle Good yw enw llwyfan Gareth Bonello, cyfansoddwr ac aml-offerynnwr o Gaerdydd. Wedi’i ysbrydoli gan gerddoriaeth draddodiadol a llên gwerin Cymru ynghyd ag amrywiaeth o ffynonellau o bob cwr o’r byd, mae Gareth yn creu cerddoriaeth werin sy’n atseinio drwy’r oesoedd, yn Gymraeg a Saesneg.

Mwy o ddigwyddiadau a chynigion

Mae Cardiau Rhodd FOR Cardiff ar gael nawr!

Gellir eu defnyddio mewn dros 50 o fusnesau annibynnol ar draws Canol Dinas Caerdydd, felly mae cerdyn rhodd FOR Cardiff yn anrheg perffaith i bawb sy’n caru coffi, i bobl sydd â steil ac yn hoffi ffasiwn ail law, cefnogwr chwaraeon a’r rhai sy’n chwilio am ddiwylliant a bwyd da.

CLICIWCH YMA