Twrnamaint Elusennol Mario Kart 8 yn The Arcade Vaults

Twrnamaint Elusennol Mario Kart 8 yn The Arcade Vaults

Galwch draw i gystadlu mewn twrnamaint Mario Kart 8 Deluxe arbennig er budd elusen, gyda’r holl elw’n mynd tuag at CAERedigrwydd.

Bydd y cystadleuwyr yn cymryd rhan mewn cyfres o dwrnameintiau grŵp ar Mario Kart 8 Deluxe, gan gasglu pwyntiau ym mhob rownd.

Yn y rownd derfynol bydd y 4 chwaraewr gorau’n rasio i benderfynu ar enillydd.

Bydd yr enillydd yn cael mis o aelodaeth am ddim yn The Arcade Vaults, sy’n cynnwys mynediad am ddim a gostyngiad o 10%.

I gymryd rhan yn y twrnamaint bydd angen talu ffi fynediad o £3 a gwneud rhodd o £3 i’r elusen ddewis – CAERedigrwydd.

Bydd y cyfnod cofrestru’n dechrau am 5:30pm i hyd at 20-30 o bobl – gallwch dalu’r ffi fynediad wrth y drws.

Mwy o ddigwyddiadau a chynigion

Mae Cardiau Rhodd FOR Cardiff ar gael nawr!

Gellir eu defnyddio mewn dros 50 o fusnesau annibynnol ar draws Canol Dinas Caerdydd, felly mae cerdyn rhodd FOR Cardiff yn anrheg perffaith i bawb sy’n caru coffi, i bobl sydd â steil ac yn hoffi ffasiwn ail law, cefnogwr chwaraeon a’r rhai sy’n chwilio am ddiwylliant a bwyd da.

CLICIWCH YMA