Cerddoriaeth Fyw gan Gary Nock

Cerddoriaeth Fyw gan Gary Nock

Mae Gary, sy’n gynhyrchydd, cerddor, canwr, cyfansoddwr cyhoeddedig a pherfformiwr profiadol, wedi teithio’r byd lawer tro gyda phrosiectau byw amrywiol ac ysgrifennu caneuon sy’n adnabyddus ym mhedwar ban byd.

Yn berfformiwr byw fin nos, bydd Gary’n gafael yn ei gitâr acwstig a microffon ac yn perfformio cymysgedd o’i ganeuon gwreiddiol, gan gynnwys caneuon sydd wedi’u clywed ar hysbysebion teledu, a’i fersiynau ei hun o’ch ffefrynnau, o’r 60au hyd heddiw, o The Beatles a The Kinks i Ed Sheeran a James Bay, a phopeth yn y canol.

Bydd Gary’n perfformio dwy set rhwng 12pm a 2pm yn Arcêd Dominions.

Mwy o ddigwyddiadau a chynigion

Mae Cardiau Rhodd FOR Cardiff ar gael nawr!

Gellir eu defnyddio mewn dros 50 o fusnesau annibynnol ar draws Canol Dinas Caerdydd, felly mae cerdyn rhodd FOR Cardiff yn anrheg perffaith i bawb sy’n caru coffi, i bobl sydd â steil ac yn hoffi ffasiwn ail law, cefnogwr chwaraeon a’r rhai sy’n chwilio am ddiwylliant a bwyd da.

CLICIWCH YMA