Archwilio Dinas Yr Arcêd

Mae drysfa o siopau annibynnol o fewn waliau arcedau Caerdydd. Gyda dros 100 o fwytai a manwerthwyr lleol yno, mae'r arcedau'n darparu profiad siopa cwbl unigryw. Daw 150 o flynyddoedd o hanes manwerthu Cymreig at ei gilydd dan do pensaernïaeth Fictoraidd ac Edwardaidd clasurol. Wedi'u moderneiddio i adlewyrchu bywiogrwydd bywyd y ddinas, mae'r busnesau annibynnol hyn wrth galon Caerdydd, Dinas yr Arcêd.

Mae Cardiau Rhodd FOR Cardiff ar gael nawr!

Gellir eu defnyddio mewn dros 50 o fusnesau annibynnol ar draws Canol Dinas Caerdydd, felly mae cerdyn rhodd FOR Cardiff yn anrheg perffaith i bawb sy’n caru coffi, i bobl sydd â steil ac yn hoffi ffasiwn ail law, cefnogwr chwaraeon a’r rhai sy’n chwilio am ddiwylliant a bwyd da.

CLICIWCH YMA

CYSYLLTU

Os ydych yn fusnes annibynol a hoffai fod yn rhan o’r ymgyrch, cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

EBOST